Kinmen Marathon 2018

National Quemoy University 892, Kinmen County, Jinning Township,, Fujian, Jinning Township,, China

Kinmen Marathon 2018 - 14th January - National Quemoy University, China.