1st Malaysia Northern Run 2017 – Perak

Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz, Ipoh Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz,Jalan Brash, Ipoh, Perak

1st Malaysia Northern Run 2017 Perak - 5th November - 6am onwards - Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz, Ipoh, Malaysia.